Algemene huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden van
Green Valley Electric Fun

Artikel 1

Huurder verklaart het voertuig in goede staat te hebben ontvangen. Bij het ontvangen van het voertuig krijgt u een briefing over de werking. Huurder wordt geacht het voertuig in dezelfde staat terug te brengen.

Artikel 2

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan kleding van de huurder door regen, modder of ander vuil.

Artikel 3

Huurder van het voertuig dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en dient zich te kunnen legitimeren met een geldig Nederlands paspoort of ID-kaart. Het voertuig is geschikt voor 1 persoon.

Artikel 4

De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst betaald te hebben. Indien de verhuurder het nodig acht kan er een borg betaald moeten worden van €. 50,00 per voertuig met een maximum van €. 250,00. Deze borg krijgt de huurder terug, als het voertuig in dezelfde staat teruggebracht wordt.

Artikel 5

Het huren van het voertuig geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor de rekening van de huurder.

Artikel 6

Voor schade aan derden zijn de voertuigen WA verzekerd. Dit betekent dat bij schade aan derde een eigen risico van € 175,00 per gebeurtenis is, welk bedrag voor rekening van de huurder komt.

Artikel 7

De maximale afstand van de Kickbike Fat Max is 25 km. De huurder wordt geacht zich hieraan te houden. Indien de accu leeg raakt door het overschrijden van de maximale afstand, worden er ophaalkosten in rekening gebracht.

Artikel 8

Om schade door derden te voorkomen en diefstal tegen te gaan, dient u bij parkeren de Kickbick Fat Max altijd binnen uw gezichtsveld te houden. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het voertuig.

Artikel 9

Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het voertuig aan derden in gebruik of onderhuur af te staan of wel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10

De huurder dient zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met het voertuig om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 11

Bij schade aan het gehuurde voertuig is de huurder aansprakelijk, ongeacht of dit gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijden ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. De huurder zal de kosten van het herstel, waaronder die van de beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden.

Artikel 12

Bij pech onderweg, het blijft een technisch voertuig zorgt de verhuurder dat u opgehaald wordt of voor een vervangend voertuig.

Artikel 13

De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden.

Artikel 14

Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder, bijvoorbeeld bij storm.

Artikel 15

Bij vroegtijdig terugbezorgen, blijft de volle huur gelden.